Dünyanın önde gelen akıllı VMS ve PSIM yazılımı geliştiricisi
Nereden satın alınabilir
Bize Ulaşın

BACnet entegrasyon modülü

BACnet; endüstriyel otomasyon sistemleri, akıllı bina kontrol sistemleri, aydınlatma sistemleri, hastanelerdeki yaşam desteği, güç kaynağı sistemleri, asansör kontrol sistemleri ve diğer bina yönetim sistemleri dahil olmak üzere bir çok çeşit ekipmanların yanı sıra ACS/Fas sistemlerini destekleyen çok amaçlı bir protokoldür. BACnet Wrapper modülünü kullanırken başka bir yazılım sarıcı kullanmaya gerek kalmaz ancak OPC Wrapper kullanmak için OPC Sunucusu gereklidir.

Her cihazda, sadece okuma yapmak için ya da hem okuma hem de kayıt alma yapmak için kullanılabilecek kanallar ve parametreler bulunur. BACnet Wrapper entegrasyon modülü, parametre değerlerini almanızı ve değiştirmenizi sağlar. BACnet cihazı, parametre değerleri alınarak ve değiştirilerek izlenir ve kontrol edilir.

Cihazın hangi parametrelere sahip olduğunu, bu parametrelerin hangi değerlere sahip olabileceğini ve parametre değerlerini değiştirerek hangi sonucun elde edilebileceğini belirten bir belge, cihaz üreticisi tarafından sağlanır. Entegrasyon modülü yapılandırılırken gerekli parametreler seçilir ve Axxon PSIM yazılımında ilgili nesneler oluşturulur ve ayarlanırlar. Değişken parametrelerin değerleri, haritadaki nesneler veya makrolar ve komut dosyaları kullanılarak ayarlanabilir. Parametre ekranı harita üzerinde de yapılandırılabilir.

Otomatik bina kontrol sistemleri

BACnet Wrapper entegrasyon modülü ile Axxon PSIM yazılımı, otomatik bina kontrol sistemlerine bağlanması için kullanılabilir.

Bu tür sistemler aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • HVAC entegre kontrolünün yanı sıra su besleme ve drenaj sistemi yönetimi, güç kaynağı ve aydınlatma kontrolü.
  • Tesisten toplanan temel bilgiler üzerinde akıllı kontroller yapılmasını sağlayan internet ve Intranet veri kaynaklarının yanı sıra çeşitli cihazlarla entegrasyonun sağlanması.

Bu tür bir sistemin BACnet protokolünü kullanarak Axxon PSIM bağlanması, güç durumunun (açık/kapalı), genel sistem arızalarının ve yangın alarmlarının harita üzerinde veya olay günlüklerinde görüntülenmesini sağlar, yani biri bu sistemleri kurmadan diğer ACFA - PSIM entegrasyonlarında olduğu gibi sistemi izleyebilir.

Bacnet scheme

HVAC sistemi

BACnet entegrasyon modülü, Axxon PSIM çeşitli HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemlerine bağlanmasını, durumlarının izlenmesini ve bu sistemlerin bileşenlerinin kontrol edilmesini sağlar.

Sıcaklık ve nem kontrolü

Mağaza tesislerinde sıcaklık kontrolünün yapılması gereklidir. HVAC ekipmanının BACnet protokolünü kullanarak Axxon PSIM bağlanması, kontrol birimine bağlı sensörlerden canlı bir şekilde, veri (sıcaklık, nem değerleri) alınmasına ve sıcaklığı kontrol etmek için bağlı ekipmanın yönetilmesine olanak tanır.

Pasif yangın koruması

HVAC sistemlerinde kullanılan pasif yangından korunma ekipmanları, yangına dayanıklı duvarlar ve zeminler aracılığıyla, yangının kanal sistemi içinde yayılmasını yangın damperleri ile sağlamaktadır.

BACnet entegrasyon modülü, BACnet protokolünü kullanarak Axxon PSIM bağlı bu damperlerin (aktüatörler) mevcut konumunun okunmasını ve kontrol edilmesini sağlar, yani operatör damperleri açıp kapatarak harita üzerinde yeri belirtilen yangının yayılışını kontrol edebilir.

Aktuatörlerin üreticisi cihaza bir mikro kod yerleştirir, yerleştirilen bu mikro kod cihazı otomatik olarak kontrol eder (tespit edilen olaya tepki olarak, kendisi yangın damperini kapatır ve açar). BACnet entegrasyon modülü bu tür mikro kodların yönetilmesini sağlar. Operatör komutlarının mikro kod komutlarından daha yüksek önceliğe sahip olduğu kabul edilir, yani operatör mikro kodun verimli olmadığını görürse, sistemi manuel olarak kontrol edebilir - örneğin, yangının yayılışını kontrol ederek, yangını gerekli alana yönlendirebilir (içinde kimsenin bulunmadığı bir alana).

Aydınlatma sistemleri

BACnet aydınlatma sistemlerinin kontrolü için de kullanılmaktadır. BACnet cihazlarına gömülü mikro kod, yeterli ışıklandırmayı sağlamak için doğal gün ışığına ve tesisteki insanların varlığına bağlı olarak elektrik gücünden tasarruf etmek için devreye girerek, ışık kaynakları üzerinde otomatik kontrol sağlar (bunları açar/kapatır). Bu sistem ofis binaları, konferans salonları, sınıflar, spor ve diğer salonların yanı sıra endüstriyel tesisler için de mükemmeldir.

BACnet protokolünü kullanarak bildirim sisteminin Axxon PSIM yazılımına bağlanmasıyla, operatör ışık kaynaklarının durumunu harita üzerinden kontrol edebilir ve gerekirse bunları yönetebilir. Axxon PSIM yazılımını Işık sensörleriyle birlikte kullanarak bu tür bir kontrol sisteme, otomasyon özelliğini kazandırmak mümkündür: makroları ve komut dosyalarını kullanarak ışık kaynaklarını yönetin.

Asansör kontrol sistemleri

Asansör kontrol sistemleri, otomatik bina kontrol sistemlerinde performansın artırılmasına yardımcı olan bir parçadır. Bu sistemler programlanabilir otomatik asansör işletimini mümkün kılar.

BACnet protokolünü kullanarak asansör kontrol sisteminin Axxon PSIM yazılımına bağlanması sayesinde operatör, harita üzerinden asansörlerin konumunu ve durumunu kontrol edebilir ve gerekirse yönetebilir (bir kattan diğer kata taşımak, kapıları açmak ve kapatmak vb.).

Erişim kontrolü sistemleri

BACnet entegrasyon modülü, ACS sistemlerinin başka bir entegrasyona gerek duymadan Axxon PSIM bağlanmasını sağlar. ACS'nin BACnet protokolü kullanılarak bağlanması, bu sistemin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Özellikle protokol uygulamasının bu tür özellikleri desteklediği durumlarda, Axxon PSIM operatörün kartı kullanarak kapıyı açmasına ve kapatmasına, yani standart ACS entegrasyonu ile aynı eylemleri gerçekleştirmesine izin verecek şekilde yapılandırılabilir.

Soğutma uygulamaları

BACnet soğutma mühendisliğinde kullanılmaktadır, bu da BACnet entegrasyon modülünün bu tür cihazları izlemek ve kontrol etmek için kullanılabileceğinin kanıtı niteliğindedir. Bu entegrasyon modülünün kullanımı sadece Axxon PSIM™ ara yüzlerinden mevcut sıcaklık değerlerini okumaya ve görüntülemeye değil, aynı zamanda soğutma ekipmanındaki arızaları, kapalı olmayan kapıları ve diğer birçok durumu tespit ettiğinde, operatörü otomatik olarak bilgilendirir. Axxon PSIM'in standart özelliklerini kullanarak SMS/ e - posta/sesli bildirim ayarları yapılandırılabilir.

Endüstriyel otomasyon sistemleri

BACnet entegrasyon modülü, endüstriyel otomasyon sistemlerinde; sıcaklık, nem, acil durum, yağ basıncı, fan kontrolü gibi bir çok sensörde (özellikle büyük ölçekli tesislerde) kullanılırlar. BACnet protokolü kullanılarak çeşitli sensör türlerinin bağlanması, operatörün sensör okumalarını harita ve olay günlüğü üzerinden izlemesine olanak tanır. Bu aynı zamanda Axxon PSIM standart özelliklerini (makrolar ve komut dosyalarını) kullanarak, bu tür okumalara tepki olarak sistemde çeşitli eylemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesine imkan tanır.