Dünyanın önde gelen akıllı VMS ve PSIM yazılımı geliştiricisi
Nereden satın alınabilir
Bize Ulaşın

www.axxonsoft.com web sitesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika

İşbu Kişisel Veriler Gizlilik Politikası (buradan itibaren "Gizlilik Politikası" olarak anılacaktır) Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin hükümleri tanımlar. Gizlilik Politikası, Web Sitesi Yöneticisi ve/veya diğer Web Sitesi Kullanıcılarının Web sitesini ve hizmetlerini yönetirken veya kullanırken Kullanıcıya ilişkin alabilecekleri, www.axxonsoft.com (buradan itibaren "Web sitesi" olarak anılacaktır) alan adı kapsamında web sitesi vasıtasıyla toplanan tüm bilgileri kapsar.

A. Genel koşullar

 • Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu gizlilik bildirimi, AxxonSoft'un topladığı kişisel veriler ve bu kişisel verilerin kullanılma biçimleri ile ilgili bilgiler sunar.
 • Bu Gizlilik Politikası kapsamında aşağıda sıralanan koşulların tanımları aşağıdaki şekilde olacaktır:
  • "Web sitesi", www.axxonsoft.com alan adı altında bulunan bir internet sitesidir.
  • "Kullanıcı", Web sitesinde yayınlanan bilgilere erişen ve/veya Web sitesinin forum ve diğer kişisel hizmetlerini kullanmak için Web sitesine kaydolan kişidir.
  • "Web Sitesi Yöneticisi" Web sitesinin yönetilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Web sitesi adına faaliyetler yürütmeye yetkili olan kişiler anlamına gelir.
  • "Kişisel bilgiler" veya "kişisel veriler" terimleri şu anlama gelir:
   • Kullanıcının kaydolurken (hesap açarken) veya Web sitesinin hizmetlerini kullanırken kendisi ile ilgili verdiği bilgiler. Hizmetlerin sunulması için gerekli olan bilgiler açık bir şekilde gösterilir. Diğer bilgiler ise Kullanıcının tercihine bağlı olarak verilir.
   • IP adresi, çerezler (detaylar için bkz. Çerez Politikası), Kullanıcının tarayıcısı (veya hizmetlere erişimi sağlayan diğer programlar) ile ilgili bilgiler, Kullanıcının kullandığı ekipman ve yazılımın teknik özellikleri, hizmetlere erişim tarihi ve saati, talep edilen sayfaların adresleri, internet sağlayıcısına ilişkin bilgiler ve benzeri diğer bilgiler dahil olmak üzere, Kullanıcının cihazında yüklü olan yazılımı kullanan Web sitesinin hizmetlerine otomatik olarak aktarılan veriler.
   • Web sitesinde yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca işlenebilen, Kullanıcı ile ilgili diğer bilgiler.
 • Gizlilik Politikası yalnızca Web sitesi için geçerlidir. Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının Web sitesinde bulunan linkler vasıtasıyla erişebileceği üçüncü parti web sitelerini izlemez ve bu web sitelerinden sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, Web sitesinin hizmetlerini kullanarak bu Gizlilik Politikasını ve burada belirtilen, kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin hükümleri zımnen kabul etmiş sayılır; Kullanıcı, bu koşulları onaylamaması durumunda Web sitesinin hizmetlerini kullanmaktan kaçınmalıdır.

B. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin işlenmesinin amaçları

 • Web sitesi; yasaların yine yasa tarafından belirlenen belirli bir zaman dilimi boyunca kişisel bilgilerin saklanmasını zorunlu kıldığı durumlar hariç olmak üzere, yalnızca Kullanıcıya hizmetler sunmak veya Kullanıcıyla anlaşma ve sözleşmeler yapmak için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve saklar.
 • Web sitesi, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla işler:
  • Kullanıcının Web sitesinin kişiselleştirilmiş kaynaklarına erişimini sağlamak ve/veya Kullanıcının hesap açma onayını aldıktan sonra bir hesap açmak için Web sitesi üzerinde kayıtlı bir Kullanıcıyı belirlemek.
  • Web sitesinin kullanımı, hizmet sağlama, taleplerin işlenmesi ve Kullanıcının başvuruları ile ilgili gönderilen bildirim ve talepler dahil olmak üzere Kullanıcıdan geri bildirim almak.
  • Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek için Kullanıcının konumu belirlemek.
  • Kullanıcının verdiği kişisel verilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylamak.
  • Web sitesi, AxxonSoft yazılımı ve AxxonSoft'un sunduğu diğer hizmetlerin kullanımı ile ilgili sorunlar yaşaması durumunda kullanıcıya etkin bir müşteri desteği ve teknik destek sağlamak.
  • Kullanıcının onayıyla reklamlar vermek
 • AxxonSoft aşağıdaki kişisel bilgileri toplayabilir ve kullanabilir:
  • Kullanıcının bu web sitesini kullanımı hakkında bilgiler.
  • Kullanıcının web sitesine kaydolmak amacıyla sağladığı bilgiler.
  • Bu web sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bilgiler.
  • Kullanıcının web sitesinin hizmetlerine abone olmak için verdiği bilgiler.
  • Kullanıcının AxxonSoft'a gönderdiği diğer tüm bilgiler.

C. Kullanıcının kişisel bilgilerinin işlenmesi ve üçüncü taraflara iletilmesine ilişkin koşullar

 • Web sitesi, Kullanıcının kişisel bilgilerini AxxonSoft'un iç düzenlemelerine uygun olarak saklar.
 • Kullanıcının kişisel bilgileri, Kullanıcının sınırsız sayıdaki kişiye genel erişim için kendisiyle ilgili bilgileri gönüllü olarak verdiği durumlar dışında gizli tutulur. Kullanıcı farklı hizmetleri kullanırken kişisel bilgilerinin belirli bir kısmına genel olarak erişilebileceğini kabul eder. Kullanıcı, bu bilgi sağlandığında bilgilendirilir.
 • Web sitesi, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:
  • Kullanıcının bu gibi eylemlere onay vermiş olması.
  • Aktarımın, Kullanıcının belirli bir hizmeti kullanması ve kendisiyle belirli bir anlaşma veya sözleşmenin yapılması için gerekli olması.
  • Aktarımın yasaların belirlediği prosedürde yürürlükteki yasalarca sağlanması.
  • Web sitesinin satılması durumunda satın alan taraf, aldığı kişisel bilgilerle ilgili olarak bu Gizlilik Politikasının hükümlerine uymak için tüm yükümlülükleri üstlenir.
 • Yukarıda belirtilen amaçlar için makul olarak gerekli olan açıklamalara ek olarak, AxxonSoft, Kullanıcının kişisel bilgilerini, herhangi bir yasal işlem veya olası yasal işlemlerle ilgili olarak ve yasal haklarını oluşturmak, kullanmak veya savunmak için yasalarca yapılması gerektiği ölçüde ifşa edebilir.
 • Kullanıcının kişisel verileri, otomasyon araçları kullanılarak kişisel veri bilgi sistemleri dahil olmak üzere, tüm yasal araçlar ile veya bu araçlar kullanılmadan, herhangi bir zaman sınırlaması olmadan işlenir.
 • Kişisel verilerin kaybı veya ifşası durumunda Web Sitesi Yöneticisi Kullanıcıyı kişisel verilerin kaybı veya ifşasına ilişkin derhal bilgilendirecektir.
 • Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişim, imha, değişiklik, bloke, kopyalama, dağıtım ve üçüncü partilerin yasa dışı eylemlerine karşı korumak için gerekli olan tüm organizasyonel ve teknik önlemleri alır.
 • Web Sitesi Yöneticisi, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybı veya ifşasından kaynaklanan kayıpları veya diğer negatif sonuçları önlemek için Kullanıcı ile birlikte gerekli olan tüm önlemleri alır.

D. Tarafların yükümlülükleri

 • Kullanıcının yükümlülükleri:
  • Web sitesini ve belirli hizmetleri kullanabilmek için kişisel veriler dahil olmak üzere bilgilerini vermek.
  • Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda bilgileri güncellemek veya bilgilere eklemeler yapmak.
 • Web Sitesi Yöneticisinin yükümlülükleri:
  • Bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 2. Bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak.
  • Gizli bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak, Kullanıcının yazılı onayı olmadan ifşa etmemek ve ayrıca Kullanıcıdan alınan kişisel verileri, bu Gizlilik Politikasında bahsi geçen yöntemler dışındaki yöntemlerle satmamak, değiş tokuş etmemek, yayınlamamak veya ifşa etmemek.
  • Bu bilgileri mevcut iş uygulamalarında korumak için, Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini yaygın olarak kullanılan prosedüre uygun olarak korumak amacıyla ihtiyati tedbirler almak.
  • Kişisel verileri bulunan kişilerin haklarını, güvenilir olmayan kişisel verilerin ifşa edilmesi veya yasadışı eylemler durumunda doğrulama süresi boyunca korumak için Kullanıcı veya yasal temsilcisi veya yetkili kurumun bilgi verdiği veya talep gönderdiği andan itibaren ilgili Kullanıcıyla ilgili kişisel verileri bloke etmek. .
  • Kullanıcıya; kişisel verilerine erişme, bu verileri güncelleme, iptal etme veya ücretsiz olarak değiştirme ve privacy@axxonsoft.com adresine bir talep göndermek suretiyle, (EU) 2016/679 sayılı Yönetmelik (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında sağlanan diğer tüm hakları talep etme olanağını sağlamak..

E. Tarafların yükümlülükleri

 • Web Sitesi Yöneticisi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Kullanıcının kişisel verilerin suistimali ile ilişkili olarak uğradığı zararlardan sorumludur.
 • Gizli bilgilerin kaybı veya ifşası durumunda, bu gizli bilgiler aşağıdaki niteliklere sahip ise, Web Sitesi Yöneticisinin herhangi bir sorumluluğu yoktur:
  • Gizli bilgiler kayıp veya ifşadan önce ifşa olmuş ise.
  • Web Sitesi Yöneticisi almadan önce üçüncü bir parti tarafından alınmış ise.
  • Kullanıcının rızasıyla ifşa edilmiş ise.

F. Uyuşmazlıkların çözümü

 1. Web Sitesi Kullanıcısı ile Web Sitesi Yöneticisi arasındaki ilişkiden doğan anlaşmazlıklar için bir dava açılmadan önce bir çözüm talebi sunulması zorunludur (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözümüne ilişkin yazılı bir öneri).
 2. Talebi alan taraf, başvuran tarafı, talep alındıktan sonraki 20 (yirmi) gün içinde taleple ilgili yapılan incelemenin sonuçlarına ilişkin yazılı olarak bilgilendirecektir.
 3. Anlaşmaya varılamaması durumunda anlaşmazlık, yürürlükteki yasalara uygun olarak incelenmek üzere bir mahkemeye taşınacaktır.

G. Ek koşullar

 1. AxxonSoft, Kullanıcının sağladığı tüm kişisel bilgileri güvenli sunucularında saklayacaktır. Kullanıcının kişisel bilgileri, yabancı ülkelerin bölgelerinde saklanabilir veya işlenebilir.
 2. Web Sitesi Yöneticisi, bu Gizlilik Politikasında Kullanıcının rızası olmadan değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Web Sitesi Yöneticisi Gizlilik Politikasında herhangi bir maddi değişiklik yaparsa, bununla alakalı Web sitesine açıkça görülen bir bildirim yerleştirilecektir.
 3. Yeni Gizlilik Politikası, yeni Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, Web sitesinde yayınlanır yayınlanmaz geçerli olacaktır.
 4. Web Sitesi Yöneticisinin Gizlilik Politikasında yaptığı değişiklikler yayınlandıktan sonra Kullanıcının Web Sitesini kullanmaya devam etmesi durumunda Kullanıcı, değişiklikleri kabul etmiş ve değiştirilen Gizlilik Politikasına uyacağını ve bağlı kalacağını onaylamış sayılır.
 5. Mevcut Gizlilik Politikası ile ilgili tüm yorumlar veya sorular e-posta yoluyla privacy@axxonsoft.com adresine gönderilmelidir.
 6. Güncel Gizlilik Politikasına şu adresten erişilebilir: tr.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy
 7. Mevcut Gizlilik Politikası, şu adreste yayınlanan Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır: tr.axxonsoft.com/agreement