Dünyanın önde gelen akıllı VMS ve PSIM yazılımı geliştiricisi
Nereden satın alınabilir
Bize Ulaşın

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, Kullanıcıların www.axxonsoft.com (buradan itibaren "Web sitesi" olarak anılacaktır) web sitesinin materyal ve hizmetlerini kullanma koşullarını tanımlar.

Bu Kullanıcı Sözleşmesinde kullanılan Hükümler şu anlamlara sahiptir:

 • "Web sitesi" www.axxonsoft.com alan adı altında yayınlanan web sitesidir.
 • "Kullanıcı" Web sitesinde yayınlanan bilgilere erişen kişidir.
 • "Web Sitesi Yöneticisi" Web sitesinin yönetilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Web sitesi adına faaliyetler yürütmeye yetkili olan kişiler anlamına gelir.

A. Genel koşullar

 1. Web sitesindeki materyal ve hizmetlerin kullanımı, uluslararası yasalarca düzenlenmektedir.
 2. Bu Sözleşme bir halka arzdır. Kullanıcı, Web sitesindeki materyallere erişerek bu Sözleşmeyi onaylamış sayılır.
 3. Web Sitesi Yöneticisi, bu Sözleşmenin koşullarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun Web sitesinde yayınlanmasından hemen sonra geçerli olacaktır. Kullanıcı, Sözleşmede yapılan değişiklikleri onaylamıyorsa, Web sitesine erişmemeli ve Web sitesindeki materyal ve hizmetlerin kullanımına son vermelidir.

B. Kullanıcının yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, fikri mülkiyet, telif hakkı ve/veya ilgili haklar ile ilgili alanlar dahil olmak üzere uluslararası yasaları ihlal edecek veya Web sitesinin normal işleyişinde veya hizmetlerinde aksaklığa neden olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.
 2. Web sitesindeki materyallerin telif hakkı sahibinin onayı olmadan kullanımına izin verilmez. Lisans sözleşmeleri (alımları), Web sitesindeki materyallerin yasalara uygun biçimde kullanımı için Telif hakkı sahipleriyle yapılmalıdır.
 3. Telif hakkı içeren çalışmalar dahil olmak üzere Web sitesindeki materyallerden yapılan alıntılar için Web sitesine bir link verilmelidir.
 4. Kullanıcının Web sitesi üzerindeki yorumları ve diğer kayıtları, uluslararası yasaları ve sosyal olarak kabul görmüş ahlaki normları ihlal etmemelidir.
 5. Kullanıcı, Web Sitesi Yöneticisinin Kullanıcının Web sitesinde bulunan linklerdeki harici kaynakları ziyaret etmesinden veya kullanmasından sorumlu olmadığı konusunda uyarılmaktadır.
 6. Kullanıcı, Web Sitesi Yöneticisinin Kullanıcıya karşı Web sitesindeki herhangi bir içerik, telif hakkı tescili ve tescil ile ilgili bilgiler, Kullanıcının Web sitesinde yayınlanan veya harici kaynaklara yönlendiren linklerde bulunan bilgileri kullanarak, diğer web siteleri veya kaynaklar veya diğer irtibat kişilerinde bulunan veya bunlardan alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan olası veya gerçek herhangi bir kayıp nedeniyle sorumluluğu bulunmadığını ve doğrudan veya dolaylı herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
 7. Kullanıcı, Web sitesindeki tüm materyal ve hizmetlerde veya bunların herhangi bir kısmında reklamlar bulunabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesi Yöneticisinin bu gibi reklamlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

C. Diğer hükümler ve koşullar

 1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan olası tüm anlaşmazlıklar uluslararası yasalara uygun olarak çözümlenecektir.
 2. Sözleşmenin hiçbir kısmı, Kullanıcı ile Web Sitesi Yöneticisi arasındaki bu Sözleşme ile açıkça ifade edilmeyen bir acente-müşteri ilişkisi, ortaklık, ortak girişim, bireysel iş veya diğer ilişkilerin kurulması olarak yorumlanmayacaktır.
 3. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz kılacak bir mahkeme kararı, bu Sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılmaz.
 4. Herhangi bir kullanıcının Bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi durumunda Web Sitesi Yöneticisinin eylemsizliği, Web Sitesi Yöneticisinin Web Sitesi materyallerinde bulunan ve yasalarca korunan AxxonSoft'un çıkarlarını ve telif haklarını korumak için daha sonra aksiyon almasını engellemez.

Kullanıcı, bu Sözleşmedeki tüm detayları anladığını ve kesin surette kabul ettiğini onaylar.