A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Axxon PSIM görüntü belirleme araçları

Temel Görüntü Hareketi Belirleme

Görüntü Hareket Belirlemesi (VMD). Bir grup belirleme aracı çerçeve içindeki hareketli nesneleri belirlemek için tasarlanmıştır. Temel hareket belirleme aracı bir görüntü karesinden diğerine farklı şeyleri arayarak sahnedeki hareketi belirler. Bir nesne izleyicisi hareketi ve yönelimini belirler, kamera sallanırken veya tepe kamerası dönerken bile bir nesneyi takip edebilir. Kızılötesi belirleme aracı (kızılötesi görüntüleyici gereken operasyon için) kızılötesi çerçevedeki hareketle tetiklenmektedir. Hareket yönelimi belirleme aracı doğrultusuna göre hareketi yakalamaktadır.

Terk edilmiş nesne/Nesne yok oluşunu belirleme aracı sahnede bir nesnenin varlığını veya sahneden bir nesnenin yok oluşunu belirlemektedir. Bu araç örneğin bir masadan bir diz üstü bilgisayarın kayboluşu, bina girişinde bırakılmış bir evrak çantası veya yasal olmadan parkedilmiş bir otomobili belirlemeyi mümkün kılmaktadır.

Yüz tanıma herhangi bir objeden ayırarak, sahnede bir insan yüzünün görüntüsünü belirler.

Sahne analizi

Bu belirleme aracı grubu sahnede bir nesnenin hareket tiplerini filtrelemeyi mümkün kılar. Kullanıcı çizgileri, poligonal alanları ve zaman aralıklarını belirler, sistem belirlenmiş kritere karşılık gelen olayları fark eder. Sahne Görüntü belirleme aracı şöyle fark eder:

  • bir nesne belirlenmiş bir doğrultuda bir düz çizgiyi geçtiğinde;
  • bir nesne belirlenen bir doğrultuda bir sürekli çizgiyi geçtiğinde;
  • bir bölgedeki hareket;
  • bölgeye bir nesne girişi;
  • bölgeden bir nesne çıkışı;
  • bölgede bir nesnenin ortaya çıkışı;
  • bölgede bir nesnenin ortadan kayboluşu;
  • bölgede bir nesnenin durması;
  • 10 saniyeden fazla bir bölgede kalan nesne;
  • bir bölgede terk edilmiş bir nesne.

Bu araçların herhangi biri belli bir nesneyi (bir kişi, bir otomobil veya tüm nesneler) takip için ayarlanabilir.

Kamera kurcalama

Axxon PSIM'in kamera sağlığı belirleme aracı bir görüntü kamerasının çalışmasında hatalar oluşması durumunda çalışmaya başlamaktadır. Sadece bir kameranın çalışması için çabaları belirlemeyi mümkün kılmaz, ayrıca kaydedilen olayın kalitesini düşüren çeşitli müdahaleleri de belirler.

Kapalı lens belirleme aracı lenslerin tüm kazara veya bilerek kapanması, bloke olması veya sprey ile boyanması durumlarında harekete geçmektedir. Bu durum kamera ulaşım alanı dışında yerleştirilen durumlarda özellikle önemlidir.

Kamera körleşme belirleme aracı eğer bir flash, bir araştırma ışığı veya otomobil ışığı gibi parlak bir ışık lense doğrultulduğunda bir alarm oluşturmaktadır.

Kamera hareket belirleme aracı bir kameranın mekansal tekrar yerleşimini belirlemektedir. Bu belirleme aracına kamera ulaşım alanı dışında yerleştirildiğinde ve kolayca döndürülebilir olduğundaki durumlarda özellikle ihtiyaç duyulmaktadır.

Fon değişim belirleme aracı kameranın önündeki fondaki değişimlere tepki vermektedir. Bu belirleme aracı öncekilere benzerdir, fakat bir şekilde farklı amaçlara hizmet etmektedir. Kamera hareket belirleme aracı kendi başına kamera manipülasyonuna tepki verirken, fon değişim belirleme aracı etrafındaki manipülasyonlara, örneğin, kameranın arkasına yapay bir fon koyma çabasına tepki vermektedir.

Net bozulması belirleme aracı kamera lensinin netinin bozulması veya kirlenmesi sonucu görüntü keskinliğinin kaybını belirlemektedir. Bu durum, örneğin biri bilerek veya kazara netliği bozduğunda mümkündür.

Kendi görüntü analitik fonksiyonlarının yanı sıra, Axxon PSIM IP kameralara ekli görüntü belirleme araçlarını desteklemektedir ve özel görüntü analitik araçları ile de çalışabilir.